ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁNK

 

2019-07-17 Csángó est a nálunk táborozó pusztinaiakkal

Egyesületünknek nagyon fontosak a külhoni kapcsolatok, így természetes, hogy Juhász László önkormányzati képviselő is támogatta, hogy immár nyolcadik alkalommal érkezzenek Pusztinából csángóföldi magyarok Székesfehérvár Önkormányzatának velencei táborába. A húsz fős csoport este szentmisén vett részt a ciszterci templomban, utána pedig Nyisztor Ilona, Magyar Örökség-díjas népdalénekes vezetésével felejthetetlen műsort adott a Hiemer-házban. Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka fogadta őket Székesfehérvár Önkormányzata nevében és kiemelte, hogy fontos, hogy Városunk lehetőségeihez mérten anyagilag, illetőleg a kulturális kapcsolatok erősítése révén is támogassa, fejlessze a határon túli és anyaországi magyar-magyar kapcsolatokat.

A hagyományőrző jótékonysági esten befolyt támogatásokat a pusztinai Magyar Ház működtetésére fordítják majd.


 

2019-07-12 Rendkívüli ülés, megnyugtató döntésekkel - Juhász Lászlót kérdeztük a mai közgyűlésről

A mai napon rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűlése. A képviselők egyperces néma felállással adóztak a napokban elhunyt Égi Tamás alpolgármester emléke előtt. Egyesületünket ezúttal is Juhász László képviselte. Őt kérdeztük arról, hogy mik voltak a legfontosabb ügyek, amelyekről tanácskozott a testület:

- A leginkább érdeklődésre számot tartó előterjesztés szerint lezárult a Helyi építési szabályzat áttekintése és módosítása, ennek eredményeként nem járultunk hozzá a Raktár utcai bővítéshez, vagyis a szennyvíziszap elhelyezésére vonatkozó terület nem nőhet, míg Feketehegy-Szárazréten, a Bébic utcában nem lesz munkásszálló. Utóbbira egyébként az üzemeltető írásban is garanciát adott, sőt az Önkormányzat, mint bérlő bevonásával sportolók elhelyezésére alkalmas szállót alakítanak ki, illetve ideiglenes lakhatási lehetőséget kapnak majd a városi intézményekben dolgozó közalkalmazottak (elsősorban óvodapedagógusok) és munkavállalók.

Akkor a két legérdekfeszítőbb téma, nyugodtan mondhatjuk, kedvező fordulatot vett. Figyelemmel arra, hogy nem rendes, hanem rendkívüli közgyűlés volt, felmerültek további kérdések is?

- Ezzel megnyugtató módon rendeződni látszik a kérdés. És valóban érintettünk más területeket is. Ellenzéki kezdeményezésére (!) a Város megvizsgálja a védőoltások kérdését, hogy melyik az a terület, ahol az önkormányzat további támogatást tud biztosítani a védőoltások rendszeréhez. Míg a városvezetést támogató, független képviselői kérdésre válaszolva a MOL Aréna Sóstó vízminőségéről megtudhattuk, hogy az intézkedések jótékony hatással vannak a vízminőségre, a tiszti főorvos tájékoztatása szerint a vezetékes víz továbbra is ivóvíznek minősül, az üzemeltetőnek azonban meg kell tennie mindent, hogy az ivóvíz újra kifogástalan minőségű legyen.

Tehát visszatérhetnek a rendezvények, és valószínűleg a legtöbbeket az érdekel, a labdarúgó mérkőzések Sóstóra?

- A stadion üzemeltetése eddig sem volt korlátozva, mindössze a megfelelő óvintézkedéseket kellett megtenni. A labdarúgó csapatot működtető Kft. döntése érthető, ebben a helyzetben figyelembe kellett venni a szigorú nemzetközi előírásokat is – de most még csak remélni tudjuk, hogy mihamarabb visszatérhet a Vidi Sóstóra

Tudtommal zárt ülés is volt. Miről döntöttek azon?

- Több fejlesztésről döntöttünk, illetve lezártunk közbeszerzési eljárásokat. Új közbeszerzési eljárásokat is indítottunk, ezek közül a legfontosabbnak a középiskolai campus külső víziközműveinek átépítését, és a Vörösmarty Könyvtár felújítását célzókat érzem.

 

scg


 

2019-07-02 Kárpátaljai anzix

Érdekes az élet. Az elmúlt években bejártuk Székelyföld minden zegzugát, megcsodálhattuk Erdély megszámlálhatatlanul sok, páratlan szépségének egy (egyre nagyobb) szeletét – és közben találkozhattunk nélkülözéssel, elmaradottsággal, szegénységgel. Az eldugott bihari, szilágysági, temesi falvak nyomora jó hatással volt az ember értékrendjére: aki megismerkedett az ottani viszonyokkal, sokkal jobban értékeli az itteni „állapotokat”, a gúnyhatár szerencsésebb(?) oldalán maradottak csip-csup problémáit mosolyogva szemléli. Az elmúlt évek megtanították az embert arra, hogy értékelje a minálunk sokkal nehezebb viszonyok között, ellenséges közegben, megannyi buktatóval, hátráltató tényező között küzdő nemzettársaink küzdelmét: a magyarlakta területek a sok nehézség ellenére is gondozottak, fejlődnek, az ott élők nem panaszkodnak, hanem küzdenek, hűek hazájukhoz rendületlenül és vallják a Költő szavait: „Itt élned, halond kell…”

Érdekes az élet. Az elmúlt években számtalanszor adódott lehetőségem arra, hogy Kárpátaljára utazzak, de tavaly őszig, útlevél nem lévén, mindig visszautasítottam az invitálást – mígnem egy iskolai csoporttal nekivágtunk a legendás ismeretlennek. És amikor erdélyi utazásaim során szemléletet váltottam, nem gondoltam, hogy ennek a szemléletváltozásnak az érzése tovább erősödhet még bennem – tavaly őszig. Azóta harmadszor is volt lehetőségem ismerkedni a volt szovjet birodalom által lepusztított, aztán a magukat ukránoknak nevezők által mind a mai napig „hűtlenkezelt” (büntetőjogi kategória!) területtel és az ott élő, a világról mit sem tudó „agymosottak” által „leukránozott” honfitársainkkal.

Érdekes az élet, hiszen valószínű, hogy olyan nyitott, segítőkész emberekkel bárhová élmény lenne utazni, mint kárpátaljai útitársaimmal, a sikeres, széleslátókörű vállalkozóval, városunk egyik legaktívabb, legtöbbet dolgozó, az adományozásban élen járó területi képviselőjével, az alázatos, szorgalmas, hatalmas tájékozottsággal rendelkező sajtóssal és barátommal, akinek elhivatottságát, alázatos tenni akarását már több mint két évtizede testközelből ismerem. Talán ez a nyitottság, ez az alázat és ez a tenni akarás az, ami még hitelesebbé teszi azokat a nemes ügyeket, ami mellé időről-időre odaállnak.

Érdekes az élet, hiszen csak villámlátogatásra érkeztünk, de belefért, hogy átadjuk a IV. Székesfehérvári Székely Bál által összegyűjtött, több mint háromszázezer forintnyi adományt a ráti Szent Mihály Gyermekotthon képviselőinek. Sikerült felkeresni a nagyborzsovai polgármestert, akivel az év végi ökumenikus jótékonysági bál adományozásának részleteit tisztáztuk. És hatalmas élmény volt a székesfehérvári delegáció részeként részt venni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén, ahová könyvadományt is eljuttatunk.

A rövid időbe belefért, hogy megismerkedjünk Rát község templomával, illetve az újonnan épített kápolnába is betekintést nyertünk, megismerkedhettünk II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történetével és hazafelé úton a Bereg gyöngyszemével, a csarodai református templommal.

Mégha mindez így is tömény, programokkal teli volt, akkor sem maradhatott ki az egyedülálló hangulatú beregszászi séta, régi barátok felkeresése, új ismeretségek kötése, a helyi, magas színvonalú és valójában vendégközpontú vendéglátás felfedezése.

Érdekes az élet, de a roppant nagy hatású, röpke utazás is megerősített minket abban, hogy majd’ száz esztendővel ezelőtt milyen galádságot, el nem évülő, emberiség elleni bűncselekményt követtek el az évezredes lakóhelyükön, határon kívülre száműzött magyarsággal szemben. Mintha egy időutazásban lett volna részünk: szörnyű úthálózat, roskadozó infrastruktúra, fejlesztéseknek se híre, se hamva. És az ott élők is boldogulnak, nem panaszkodnak, tisztességgel megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy őseik lakóhelyén, sokat hátráltatva, kitaszítva, sokszor nyilvánosan kutyákhoz hasonlítva, máskor kiűzendőknek, kiirtandóknak titulálva – de boldogok legyenek, családot alapítsanak, apró lépésekkel gyarapodjanak.

„Nem az a rátermett, aki nyakába veszi a világot és sikeres lesz külföldön – hanem az, aki itthon marad és boldog lesz szülőföldjén” – csengenek fülembe az egyik székelyföldi kocsma nagy öregjének igazságai, miközben utazom a kétségkívül legszerencsétlenebb sorsú magyarlakta vidéken, Kárpátalján, a gyönyörű Bereg elcsatolt, megnyomorított oldalán.

Érdekes az élet, hogy látva az ottani hétköznapi emberek győzni akarását, érezve az eltökéltséget, megismerve az egyházi-, a szociális-, alapfokú- és felsőoktatási intézmények meg nem alkuvását, a származása miatt közel egy évszázada maga is kitaszított költő szavainak optimizmusával búcsúzom tőled, Kárpátalja (még találkozunk!):

 

„de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,

világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,

míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.”

 

scg


 

2019-06-25 A környezetvédelmi tanácsnok és az erdőtelepítés

Az elmúlt években nagyon sok környezetvédelmi kezdeményezést indított el a város, de kétségkívül ezek közül kiemelkedik a 2015-ös döntésünk nyomán 2016-ban megkezdett erdőtelepítési program – tudtuk meg Juhász László önkormányzati képviselőtől, aki 2014 óta látja el a környezetvédelmi tanácsnok tisztségével járó feladatokat.

Tanácsnok úr elmondta, hogy az elkövetkező évtizedben 110 hektáros területtel növekszik Székesfehérvár zöldfelülete a Zöld város – Fehérvár tüdeje program keretében. Az 54. 000 erdészeti csemete telepítését és gondozását Vadex Zrt. látja el.

A telepítések legfontosabb területei

 • az Auchan áruházat elkerülő út környéke
 • a Balatoni út és az elkerülő út közötti rész a Maroshegyen
 • a feketehegy- szárazréti MOL ipari zóna mögötti rész
 • palotavárosi terület
 • az  Alsóvárosi rét

 A telepítések során, szakkifejezéssel élve, úgynevezett „elegyerdő” kerül kialakításra:

 • hazai nyár (fekete nyár, szürkenyár)
 • kőris
 • akác
 • kocsányos tölgy
 • turkesztáni szil

1 hektár középkorú erdő teljesítménye:

 • Szállópor megkötése 60-80 tonna/év
 • Vízfelszívás, párologtatás 800-1000 tonna/év
 • CO2 megkötése 10-12 tonna/év
 • O2 termelése 7-10 tonna/év
 • Egy ember oxigén felhasználása 175 kg/év
 • Egy személygépkocsi oxigén felhasználása (=20 emberével) 3500 kg/év
(Forrás: fehervar.hu)


 

2019-06-06 Rendhagyó foglalkozások a környezetvédelmi világnapon

Juhász László újra iskolapadba ült, majd elnökhelyettesünk kenyerét veszélyeztetve a katedráról tartott előadást.

Egyesületünk elnöke Székesfehérvár Megyei Jogú Város környezetvédelmi tanácsnokaként tett  látogatást a Bugát Pál Szakgimnáiumban, ahol a környezetvédelmi világnap keretében a természeti kincseink megóvásáról, környezetünk fenntarthatóságáról oldottak meg feladatokat a diákok. Juhász László elmondta, hogy az önkormányzat is sokat tesz a környezetvédelemért, de ebben mindig van hova fejlődni. „Rengeteg zöldfelületünk, parkunk megújult, ennek ékköve a Csónakázó-tó vagy a Sóstói Természetvédelmi Terület is, de a város minden részén rengeteg fa került elültetésre, és ez a levegő tisztasága a jövő megóvása érdekében nagyon fontos."- hívta fel a figyelmet tanácsnok úr.

Forrás:

https://www.szekesfehervar.hu/kornyezetvedelmi-vilagnap-a-bugat-pal-szakkozepiskolaban


 

2019-05-27 Európa, így szeretlek

Szeretem az európiai parlamenti választásokat. Nem csak azért, mert magyarként jó tudni, ott vagyunk, ahová ezer éve vezetett a sors, oda tartozunk, amit évszázadok véres küzdelmekben kiharcoltunk magunknak: Európa mi is vagyunk.

Szeretem az európai parlamenti választásokat, mert a hatalomnak eddig is egy kissé tét nélküli, de markáns visszajelzést küldött, mintegy teljeskörű, hiteles közvéleménykutatásként üzent: elégedettek vagyunk-e azzal, ahogyan mennek a dolgok.

Szeretem az európai választásokat, mert most már valódi európai dolgokról, vitatkozhattunk, olyan dolgokról, mint a bevándorlás, az integráció mikéntje, hogy nemzetállamok közössége legyen, vagy szuperállam az EU-ból, az európai minimálbér, vagy éppen az európai ügyészség.

Szeretem az európai parlamenti választásokat, mert többen nyernek, mint egy átlagos választáson: a kormányzó pártszövetség további erősödést ünnepel és elsöprő győzelmet, a volt miniszterelnök szakadár pártja elégedett lehet, hogy legyőzte a valaha volt övéit és erős pozícióból diktálhatja feltételeket, újra oszthatja az ellenzéki összefogás lapjait.

Szeretem az európai parlamenti választásokat, mert a fiatal, kétségkívül új és tiszta erő végre nem valaminek a megfúrásával (lásd.: olimpia), hanem látható, világos, pozitív gondolatokkal tört előre, míg a másik új belépő nem egészen egy év alatt jutott a bejutási küszöb közelébe.

Szeretem az európai parlamenti választásokat, mert újabb lehetősége nyílott a választópolgároknak üzenni az elvtelenül botránypolitizáló, szebb napokat megélt valahai kormánypártnak, illetve a nagy reménységből csalódást keltő néhai radikálisoknak: mindent a magyar ember torkán sem lehet lenyomni.

Szeretem az európai parlamenti választásokat, mert a java csak most kezdődik. A hónapok óta körvonalazódó európai erőterek valójában megnyerhetik a választásokat, ha sikerül a most megválasztott képviselőkből olyan többséget biztosítani, ami egy ciklusra mindenképpen, de sokkal hosszabb távon meghatározhatja kontinensünk, mindannyiunk jövőjét.


 

2019-05-23 Gondolatok egy közgyűlés apropóján

Gazdag programkínálatunk végén, tavaszi események zárásaként, június 4-én közgyűlést tart a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület. Ebből az apropóból sem árt felidézni a közel két évtizede működő civil szervezetünk hőskorát.

Egy független, csak helyi ügyekkel foglalkozó, fiatalokból álló civil szervezet ötlete 2002 őszén baráti beszélgetések alkalmával kristályosodott ki. Az alapítók, akik közül Juhász László és Szili Csaba mindmáig az Egyesület mindennapjainak részesei, fehérvári kávézókban folytattak beszélgetéseket helyi kérdésekről, önmagukat Anonymus Asztaltársaságként megnevezve. Nemsokára kialakult ennek a tömörülésnek a szervezeti kerete és Németh Janesznek köszönhetően frappáns nevet kapott a 2002 őszén bejegyzésre kerülő szervezet: Városunk Lakóiért Szövetség (VÁLASZ).

A kezdeti szárnypróbálgatások után gyorsan hivatalos programok szervezésébe kezdtünk: a Pláza előtt felállított VÁLASZ-fallal kérdeztük az utca embereit Városunk legégetőbb kérdéseiről, nagyszabású takarítási munkákat végeztünk például az akkor még enyészetnek átadott egykori Vidámpark területén illetve a mai adventi gyermekéneklés elődjeként Gyermekek Karácsonyát hirdettünk a Városház térre.

A fehérvári problémák, ügyek és célok feltérképezése, illetve figyelemfelkeltés mellett egyértelmű szándékunk volt a közösségépítés, aminek köszönhetően nagyon sok jóhangulatú programunk volt, illetve csatlakoztunk minden fehérvári kezdeményezéshez. Fiatalok, lelkesek, céltudatosak, célra törők voltunk.

Ahogy nőtt a tagjaink száma és egyre nagyobb bázist tudtunk magunk mögött, egyre kikristályosodott, hogy az igazi céljaink eléréséhez, a helyi ügyekbe való tényleges beleszóláshoz, Fehérvár jövőjének tevékeny alakításához a helyi döntések közelébe kell kerülnünk. Ezért elhatároztuk, hogy a 2006-os önkormányzati választásokon elindulunk, mint független civil szervezet. A választások meglepetéseredményt hoztak: az országos politikai pártok szinte egyforma erőviszonyai mellett mi huszon-, harmincéves fiatalok Juhász László képviselősége és többünk bizottsági tagságai révén beleszólhattunk szeretett Városunk ügyeinek alakulásába. Azóta még kétszer sikerült, a megnehezített feltételek ellenére bejuttatnunk egyesületünk elnökét, listavezetőnket a közgyűlésbe – országosan is egyedülálló módon.

Közel két évtizede ernyőszervezetként építgetjük közösségünket, bázisunkat és képviseljük tagjaink, partnereink érdekeit Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűlésében. Büszkék vagyunk rá, hogy azóta beszédesen megváltoztatott névvel, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület pezsgő, civil szervezeti élete, gazdag programkínálata mellett megannyi helyi rendezvény, esemény és megemlékezés fűződik nevünkhöz, úgymint a Székesfehérvári Székely Bál, Fehérvári Futballfesztivál, székely szabadság- és autonómianapi megemlékezések, koncertek, előadások.

scg


 

2019-05-20 Európa választ

A mostani EP-választás kampányát megvizsgálva egyértelműen kijelenthetjük: európai polgárok vagyunk. Az előző európai választások kampányai kizárólag közvélemény-kutatásnak voltak jók. Az adott politikai erők kizárólag belpolitikai témákat hangoztattak, kampányidőszakot visszafogottan kihasználva. A mostani kampány sokkal intenzívebb, és sokkal sorsdöntőbbnek tűnik. Valóban Európa jövője került a viták kereszttüzébe és valódi európai kérdések mentén sorakoznak fel a pártok. nézzük, melyek a legfontosabb üzenetek.

 •  Bevándorlásellenesség és a tagországi hatáskörök megerősítése

Vannak, akik a migrációs válság megoldását, és ezzel együtt az Európai Unió, mint „szuperállam” reformját, decentralizálását tartják a legfontosabb feladatnak, míg mások ezzel szöges ellentétben a maradék tagországi hatás- és jogkörök korlátozását tartják szükségesnek, azzal a céllal is, hogy egy ország ne tudjon szembe menni az európai (látszólagos) többség akaratával – mint ahogy tette azt kvótaügyben a magyar kormány is.

Egy olyan országban, amely félezer évig másik államok fennhatósága alatt állt, a népek és kultúrák ütközőzónájában megannyiszor véresen küzdve az önállóságáért, függetlenségéért és szuverenitásáért nem szerencsés a jogkörök önként átadásával kampányolni.

A migráció elkerülhetetlen folyamat, annak megállítása lehetetlen feladat – de igenis szükség van olyan intézkedésekre, amik lassítják, legális, ellenőrzött keretek közé szorítják, illetve a biztonsági kockázataival is számolnak. A humanitárius szempontokkal mindannyian egyetértünk – de a befogadással azokban a térségekben csak fokozzuk a bajt, még nagyobb katasztrófát előidézve. A segítséget kell odavinni: szociális és egészségügyi támogatással, gazdasági-pénzügyi befektetéssel, munkahely-teremtéssel.

 •  Klímaváltozás

Napjaink központi kérdése a globális felmelegedés, ami megjelenik a választási kampányban is. A hazai „zöldek”, időlegesen vagy végleg, visszataláltak a harcos környezetvédő szerepre, és globális, de legalábbis közös európai megoldást kínálnak.

A Válasz hitvallása ellenben a hagyományos környezetvédelmi szlogen alapján került kialakításra: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Vagyis sokkal fontosabb, hogy környezettudatos neveléssel, akciókkal és népszerűsítő kampányokkal bírjuk rá a tömegeket környezetük megóvására – illetve a helyi közösségeknek kell megadni minden támogatást ahhoz, hogy a lakókörnyezetüket tisztán tudják tartani és megőrizzék természeti értékeiket az elkövetkező generációk számára.

 •  Európai minimálbér, minimálnyugdíj

Jó ötletnek, a választások szempontjából itt Közép-Kelet Európában népszerű elképzelésnek hat az egységes európai minimálbér, illetve minimálnyugdíj felvetése. Bevezetni csak úgy lehetne, ha leggazdagabb országokban sem csökkenne a mostanihoz képest egy egységes nyugdíj- illetve  minimálbérszabással a juttatás, így biztosan jól járnánk. Persze ezt elérni egyértelműen csak a teljes gazdasági önfeladással lehetne, így megszűnnének a tagállami költségvetések, a pénzügyi döntések is messze kerülnének Budapesttől.

 •  Belpolitika

Vannak olyan politikai erők, akik ezt a választást is csak arra használják fel, hogy a belpolitikai játszmáikat, kritikáikat és céljaikat hangoztassák. Egyfajta felkészülésnek tartják az önkormányzati választásokra, ahol az elképzelt ellenzéki összefogásokon belül remélnek a jobb eredménytől jobb pozíciókat. Kérdés, mennyire szimpatikus a választóknak ez, hiszen már valódi európai ügyekről is vitatkozhatunk, és a választások tétje az európai politikai környezet alakítása.

A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület alapszabálya szerint helyi, közéleti kérdésekkel foglalkozik, így a kampányt tagjaink is magánemberként élik meg. Az összeurópai kérdések eldöntésében mindenkit arra biztatunk, hogy éljenek szavazati jogukkal, hiszen: mindannyian európai polgárok vagyunk.

scg


 

2019-05-17 Közgyűlésen történt

Címszavakban, átláthatóan és érthetően összefoglaljuk, hogy a mai közgyűlésen milyen döntéseket hoztak a városatyák, köztük Juhász László, egyesületünk elnöke.

 • Zárszámadás: Elfogadta a testület a tavalyi zárszámadást, amiből kiderül, hogy 2010 óta harminc milliárddal növekedett Fehérvár vagyona, ami most már 118.5 milliárdos nagyságú.
 • Munkásszálló: Szó volt a Bébic utcai munkásszállóról. A pénteki közgyűlési döntés értelmében bérbe venné város a 872 négyzetméteres, nyolcvan fő elhelyezésére alkalmas bebútorozott épületet, amit kollégiumként illetve közszférában dolgozók munkásszállásaként üzemeltetne. A személyeskedéstől sem mentes vitából kikristályosodott, hogy a Város munkaerő-igényét hosszútávon letelepedni kívánó, elsősorban kelet-magyarországi, vagy európai legális munkavállalókkal és az ezek számára legálisan, ellenőrzötten működtetett szálláslehetőségekkel kívánja megoldani.
 • Rendezvények: Döntött arról is a testület, hogy támogatja Fehérvár az augusztus 1. és 3. között rendezendő Alba Regia Fesztet, a Civil Centrum június 12-i Esélynap rendezvényét, a Múzeumok Éjszakája programsorozatot, a XX. Fejér Megyei Polgárőr Napot és a Székesfehérvári Diáktanács táborát is.
 • 2018. évi beszámolók: A beharangozókban már említett önkormányzati cégek éves beszámolóit fogadta el a közgyűlés.
 • Tovább folytatódik az Ybl Miklós Intézményfelújítási Program: A Tolnai utcai és a Tóvárosi óvodákban illetve a Napraforgó Bölcsődében lesznek felújítások. Az összes beruházás mintegy százmillió forintba kerül.
 • A Csók István Képtár homlokzata is megújul a Bartók Béla téren.
 • Kezdődik a Homonnai és a Poprádi utca felújítása
 • Vidi: A város közgyűlése támogatta a klub névhansználat iránti kérelmét, így hamarosan MOL Fehérvár FC névvel és címerrel lépnek pályára Székesfehérvár labdarúgói. Azóta az is kiderült, hogy az RBD is visszatér a lelátókra. Mindenesetre érdekes, hogy a szurkolók a tradíciók védelmében hirdettek bojkottot és akkor térnek vissza, amikor a tradicionális név már becézett formában sem lesz jelen. Az viszont örvendetes, hogy a focisták is szeretett Városunk nevén harcolnak majd a remélhetően jobbnál jobb eredményekért.
Forrás: fehervar.hu


 

2019-05-16 A soron következő Közgyűlés napirendjei

2019. május 17-én, pénteken tartja soron következő rendes ülését Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – tudtuk meg Juhász László, környezetvédelmi tanácsnoktól, aki a Válasz önkormányzati képviselőjeként tájékoztatott a legfőbb napirendi pontokról is.

Eszerint a Városháza Dísztermében a nyílt napirendek között megtárgyalják a 2018-as zárszámadást, amely a költségvetés mellett a Város működését érintő legfontosabb rendelet. Visszatérő elemként szó lesz az építményadót tartalmazó rendelet módosításáról is.

A testület az alábbi önkormányzati cégek egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról is dönt:

 •  Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 •  Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
 •  Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.
 •  SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
 •  Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft.
 •  DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
 •  Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.

Ezen az ülésen közbeszerzési eljárások megindítását is tervezik. Tárgyalják a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújításait, fejlesztéseit, a Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztését, a Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációjának szabadtér-építészetét illetve a Csók István Képtár külső rekonstrukcióját.


Juhász László köszöntője
Linkajánló

NYITÓLAP
ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁNK
PROGRAMOK
DOKUMENTUMOK
LINKEK
KÉPGALÉRIÁK